Team

 

Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam van het Ndlovu Research Department staat onder leiding van professor Annemarie Wensing, MD, PhD, viroloog, en haar werkgroep in het UMCU.

Annemarie Wensing

Annemarie Wensing

Monique Nijhuis

Monique Nijhuis

Rob Schuurman

Rob Schuurman

Josien Straver

Josien Straver

Annemarie Wensing

Annemarie Wensing, MD, PhD is een vooraanstaande arts-viroloog bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, hoofd van het vakgebied Medische microbiologie en docent aan de faculteit Medische Wetenschappen. Ze is bijzonder hoogleraar aan de   universiteit van Witwatersrand in Johannesburg in Zuid-Afrika. Ze adviseert diverse hiv-centra over de klinische behandeling van resistentie tegen hiv-medicijnen. Ze is adviseur van het hiv-resistentienetwerk van de Wereldgezondheidsorganisatie en voorzitter van de internationale commissie die mutaties met betrekking resistentie tegen hiv-medicijnen beoordeelt (IAS-USA). Ze is als hoofdonderzoeker betrokken bij verschillende internationale studies en samenwerkingen en is stuurgroeplid van het Ndlovu Research Consortium. Ze is lid van de Raad van Bestuur van de European AIDS Clinical Society (EACS) en voorzitter van SPREAD, het Europese monitoringprogramma voor resistentie tegen hiv-medicijnen. Ze is lid van de commissie die de International Workshop on HIV Drug Resistance Workshop organiseert, en actief lid van diverse commissies die richtlijnen vaststellen. Annemarie is (co-)hoofdonderzoeker van internationale samenwerkingsprojecten inzake de genezing van hiv, zoals het IciStem-consortium (www.IciStem.org) en de post-mortem FIND-studie aan de WITS-universiteit. Samen met Monique Nijhuis geeft ze leiding aan de onderzoeksgroep Translationele Virologie aan het Universiteit Medisch Centrum Utrecht. Annemarie  heeft meer dan 150 publicaties in intercollegiaal getoetste vakbladen op haar naam staan.

Dr. Wensing zal assisteren bij het opzetten van het systeem voor klinische interpretatie en respons en zal als expert deelnemen aan medische videovergaderingen.  Zij zal toezicht houden op de strategie inzake toezicht op resistentie tegen medicijnen en toegepast wetenschappelijke projecten, en zal een actieve rol spelen op het gebied van communicatie en educatie.

Monique Nijhuis

Monique Nijhuis studeerde biologie en promoveerde in 1999 aan de Universiteit van Utrecht op het onderzoek naar de impact van anti-retrovirale therapie (ART) op de fitheid van een hiv-patiënt. Na haar postdoctorale onderzoeksopleiding zette ze samen met dr. Annemarie Wensing een onderzoekslijn op het snijvlak van fundamenteel en medisch onderzoek op en werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Witwatersrand in Johannesburg (Zuid-Afrika) en hoofddocent Virologie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De twee onderzoeksthema’s zijn weerstand en reservoirs, waarbij gezocht wordt naar strategieën die ertoe moeten leiden dat ART beter aanslaat en hiv-infecties worden voorkomen. Monique Nijhuis werd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onderscheiden met de VIDI- en ASPASIA-prijs. Ze is lid van het wetenschappelijke adviesorgaan van het Aidsfonds. Ze is lid van de internationale wetenschappelijke werkgroep HIV Cure  van de IAS. Ze is hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Retrovirology en heeft ruim 100 hoofdstukken in boeken en oorspronkelijke artikelen in intercollegiaal getoetste vakbladen gepubliceerd.

Monique Nijhuis werkt sinds 2011 mee aan diverse onderzoeksprojecten in het Ndlovu Research Department. Ze verzorgt de wetenschappelijke opleiding van lokale medewerkers en onderhoudt de contacten met plaatselijke laboratoria.

Rob Schuurman

Rob Schuurman, PhD, is hoogleraar Virologie aan het Universitair Medische Centrum Utrecht en medisch moleculair microbioloog. Rob is docent moleculaire medische microbiologie. Hij coördineert en werkt mee aan diverse internationale onderzoeksprojecten in Europa, de V.S. en Afrika, met name op het gebied van resistentie tegen hiv-medicijnen en/of de ontwikkeling en toepassing van moleculaire diagnostiek. Hij is lid van de HIVResNet laboratoriumwerkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie. Rob heeft veel ervaring met het uitrollen van labactiviteiten in landen met een laag en middeninkomen en is actief betrokken bij diverse mondiale projecten voor kwaliteitszorg inzake moleculaire diagnostiek.

Dr. Schuurman houdt toezicht op de capaciteitsvergroting van het Ndlovu laboratory en de kwaliteitszorgprogramma’s.

Josien Straver

Josien Straver rondde in 2017 de opleiding Office management af aan de Hogeschool Rotterdam. Nadat ze een jaar als officemanager had gewerkt, kwam ze in dienst van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In 2017 startte Josien daar als projectsecretaresse en inmiddels is ze projectassistent bij het ziekenhuis in Utrecht. Ze werkt voor verschillende internationale projecten van dr. Annemarie Wensing en Monique Nijhuis.

Wetenschappelijk en operationeel team

Wetenschappelijk en operationeel management bij het Ndlovu Research Centre.

Hugo Tempelman

Hugo Tempelman

Ayman Osman

Ayman Osman

Robert Morabe

Robert Morabe

Ambros Osman

Ambros Osman

Lucas Hermans

Lucas Hermans

.

Ndivhuwo Mukomafhedzi

Ndivhuwo Mukomafhedzi

Hugo Tempelman

Hugo Tempelman studeerde in 1990 als arts af aan de Universiteit van Nijmegen en vertrok naar Zuid-Afrika. Hij heeft de afgelopen 25 jaar in de gezondheidszorg op het Zuid-Afrikaanse platteland gewerkt, eerst als medisch directeur in een staatsziekenhuis en daarna vier jaar als manager paramedische diensten op het ministerie van Volksgezondheid van KwaNdebele in Zuid-Afrika.

In 1994 nam hij het initiatief voor een gezondheidscentrum in Elandsdoorn Moutse , Limpopo, Zuid-Afrika. Het Ndlovu Medical Centre groeide uit van een algemene praktijk tot een NGO, Ndlovu Care Group, met gezondheidszorg voor de regio, ontwikkelingsprogramma’s voor kinderopvang en de jeugd, WASH-programma’s (sanitair, water, hygiëne), ontwikkeling van infrastructuur en een onderzoeksafdeling. Momenteel werken er bij de Ndlovu Care Group meer dan 160 mensen.

In de afgelopen tien jaar is Hugo steeds meer onderzoek gaan doen naar thema’s als hiv-infectie en gezondheidszorg op het platteland. Hij was gasthoogleraar Onderwijs en Gezondheidszorg in arme gebieden aan de Universiteit van Utrecht (2007-2012), hij behaalde zijn doctoraal in Verandermanagement (2007 SIOO, UU) en startte het Ndlovu Research Consortium, een samenwerking op wetenschappelijk gebied tussen de Universiteit van Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Reproductive Health Institute van de Universiteit van Witwatersrand (Johannesburg, Zuid-Afrika). Sinds 2018 is hij als onderzoeker verbonden aan de School of Clinical Medicine van het WITS Reproductive Health and HIV Institute. Op dit moment werkt hij mee aan diverse internationale klinische proeven en wetenschappelijke studies op het gebied van de preventie en behandeling van hiv.

Hugo en zijn echtgenote Liesje zijn in 2007 beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun bijzondere werk in Afrika.

Ayman Osman

Ayman Osman is een gekwalificeerde medische wetenschapper op het gebied van medische microbiologie en immunologie en doet sinds 2007 onderzoek. Hij is afgestudeerd en gepromoveerd in de medische microbiologie en is buitengewoon hoogleraar in dit vakgebied. Hij zit in de laatste fase van zijn promotieonderzoek in medische immunologie aan de universiteit van Pretoria. Hij heeft samen met internationale sponsors meegewerkt aan grote onderzoeken op het gebied van werkzaamheid en veiligheid. Tegenwoordig geeft hij als Research Development Manager leiding aan het centrum en zorgt hij dat de medewerkers hoogwaardig onderzoek verrichten en zich aan de toepasselijke regelgeving houden. Hij hecht er veel waarde aan om ook een bijdrage te leveren aan de gemeenschap, waarbij de focus ligt op ethische normen en veiligheid en op het welzijn van de deelnemers aan onderzoeken.

Robert Morabe

Robert Moraba specialiseerde zich van 1996 tot 2001 in chirurgie aan de MEDUNSA (Medical University of Southern Africa). Daarvoor studeerde hij in 1995 af in Fysiologie en Biowetenschappen aan de University of the North, Zuid-Afrika.

In 2003 trad hij in dienst van een regionaal ziekenhuis in het voormalige Kwa-Ndebele (nu de provincie Limpopo), waar hij als arts zijn maatschappelijke dienstplicht vervulde.  In 2004 stapte hij over naar het Ndlovu en werkte hij als huisarts bij het Ndlovu Medical Centre. Hij heeft veel ervaring op het gebied van de klinische beheersing van hiv en tbc.

Robert vertrok in 2007 voor korte tijd naar het Julius Center en het UMCU, waar hij een basisopleiding in epidemiologie, onderzoek en biostatistiek volgde. Hij maakte de overstap naar onderzoek in 2014 en is  momenteel hoofdonderzoeker klinische proeven op het gebied van hiv-preventie bij het Ndlovu Research Centre.

Ambros Mashishi

Ambros Mashishi studeerde in 2004 als apotheker af aan de universiteit van Limpopo in Zuid-Afrika. In 2014 promoveerde hij op Volksgezondheid aan de universiteit van Limpopo en rondde hij in 2018 een post-academische studie Gezondheidseconomie af aan de Universiteit van Kaapstad.

In 2005 trad hij als apotheker in dienst van het Mankweng Hospital, een staatsziekenhuis in de provincie Limpopo. In 2006 vervulde hij zijn maatschappelijke dienstplicht als apotheker in het Jane Furse Hospital, waar hij later de functie van senior-apotheker kreeg. Ambros zette in 2014 een grote stap en sloot zich aan bij de Ndlovu Care Group, waar hij zich bezighield met proeven op het gebied van hiv-preventie. Tegenwoordig is hij hoofdapotheker bij de Ndlovu Care Group. Hij heeft grote belangstelling voor de economische aspecten van de gezondheidszorg en is er een groot voorstander van dat gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar is. Ambros is door diverse sponsoren van onderzoekenn onderscheiden vanwege zijn precisie en waterdichte administratie.  Hij staat aan het hoofd van de afdeling   Onderzoeksfarmacie van de Ndlovu Care Group.

Lucas Hermans

Lucas Hermans is arts met een speciale interesse voor interne geneeskunde en infectieziekten. Hij werkt in Zuid-Afrika als onderzoeker en promovendus onder supervisie van dr. Annemarie Wensing en Monique Nijhuis van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zijn promotieonderzoek was hoofdzakelijk gericht op het monitoren van anti-retroviale behandeling in armere gebieden en bestaat uit verschillende translationele en klinische onderzoeksprojecten. Lucas coördineert namens de Ndlovu Care Group het ITREMA gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek en is ook gastonderzoeker bij het Reproductive Health and HIV Institute van de University of the Witwatersrand  (Wits RHI, Johannesburg, South Africa). Hij is eerste auteur van diverse intercollegiaal getoetste publicaties en heeft op verschillende hiv-congressen zijn werk gepresenteerd. Het gebeurt niet vaak dat een jonge wetenschapper zoals Lucas de kans krijgt om zijn onderzoek te presenteren op wereldberoemde congressen zoals CROI in Boston, V.S..

Ndivhuwo Mukomafhedzi

Ndivhuwo Mukomafhedzi is gediplomeerd verpleegkundige en gespecialiseerd in klinisch onderzoek. Ze heeft de volgende diploma’s behaald: BCURNS (Baccalaureus curationis nursing science – verpleegkundige), Btech in Occupational Health Nursing (gezondheidszorg op de werkplek), Advanced Certificate in project Management and Masters in Public health. Ze begon haar loopbaan in het kader van de maatschappelijke dienstplicht als verpleegkundige in het subdistrict Moretele in 2010. In augustus 2011 ging ze aan de slag als verpleegkundige in de zwaar beveiligde gevangenis in Kutama-Sinthumule, die onder het ministerie van voor het Gevangeniswezen valt.

In 2015 stapte ze over naar het The Aurum Institute, opnieuw onder auspiciën van het ministerie voor het Gevangeniswezen. In oktober 2016 werd ze studiecoördinator bij de Clinical HIV Research Unit Johannesburg (Hellen Joseph Hospital) en leidde ze diverse onderzoeken op het gebied van tbc-preventie en -beheersing en hiv-beheersing. Momenteel werkt ze als project-/operationeel manager en bewaakt ze dat het onderzoek naar het gedrag van de NRC integer en in overeenstemming met de wet- en regelgeving wordt uitgevoerd. Ze heeft ervaring met onderzoek inzake beheersing en preventie van tbc en hiv.

Medewerkers

University of Witswatersrand, Zuid- Afrika en de faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht

Francois Venter

Francois Venter

John de Wit

John de Wit

Francois Venter

Professor Venter staat aan het hoofd van Ezintsha, een onderafdeling van het Wits Reproductive Health and HIV Institute van de Universiteit van Witwatersrand, Johannesburg. Hij stuurt meerdere onderzoeken naar verbetering van anti-retroviale behandeling aan en zet zich in dat gezondheidszorg op het gebied van hiv voor iedereen beschikbaar is. Hij werkt momenteel aan nieuwe projecten inzake anti-retrovirale eerste- en tweedelijns opties, de koppeling tussen patiënt en zorginterventie en hiv-zelftests. Hij heeft leiding gegeven aan omvangrijke door PEPFAR gefinancierde hiv-programma’s in Zuid-Afrika, waaronder een programma dat was gericht op vrachtwagenchauffeurs en sekswerkers. Hij werkt al ruim tien jaar mee aan het vaststellen van Zuid-Afrikaanse en regionale richtlijnen inzake hiv en heeft vrijwel zijn gehele opleiding in Zuid-Afrika genoten. Hij is adviseur van de Zuid-Afrikaanse regering, ACTG, de Southern African HIV Clinicians Society, UNAIDS en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  Hij was betrokken bij verschillende rechtszaken op het gebied van mensenrechten en hiv in zuidelijk Afrika en is groot voorstander van ethisch gedrag binnen de gezondheidszorg.

Zijn belangrijkste onderzoek op dit moment behelst combinaties van nieuwere medicijnen om de weerstand en potentie te verbeteren en tegelijk de kosten te verlagen, de diagnose van hiv in een vroegtijdig stadium te verbeteren, het gebruik van profylaxe vóór blootstelling te faciliteren, en het gebruik van patiënteninformatie na het stellen van de diagnose zorg beter in gang te zetten. Hij begeleidt een aantal lokale en buitenlandse studenten bij hun Master- en PhD-studie en is voorzitter van de regionale commissie die diploma’s op het gebied van hiv-geneeskunde en seksuele gezondheid en hiv namens Southern African Colleges of Medicine verstrekt.
 

John de Wit

John de Wit (MSc, PhD) is hoogleraar interdisciplinaire sociale wetenschap: Public Health aan de Universiteit van Utrecht. John is opgeleid als sociaal psycholoog en werkt al ruim 30 jaar binnen het vakgebied sociale wetenschappen, volksgezondheid en gezondheidsbevordering. Een groot deel van Johns werk houdt verband met de mondiale respons op hiv en belangrijke populaties in dit kader. Zijn interesse qua onderzoek ligt op het gebied van hiv-preventie en de gezondheid en het welzijn van mensen met hiv. Binnen het Ndlovu Research Consortium doet hij onderzoek naar het succes van anti-retrovirale behandeling van hiv, waaronder het opvolgen en de instandhouding van de behandeling binnen de zorg.