Achtergrond

In de vele jaren dat wij in Elandsdoorn werken, hebben we veel praktijkervaring opgedaan en heeft onderzoek belangrijke informatie opgeleverd. De Ndlovu Care Group evalueert de programma’s uitvoerig en analyseert de impact ervan zodat er een onderbouwde grondslag voor toekomstige groei van de NCG op wetenschappelijk gebied is. Sinds 2006 werkt de NCG samen met de faculteit voor Sociale wetenschappen, Interne geneeskunde en Virologie van de Universiteit Utrecht. In 2014 werd het Ndlovu Research Consortium opgezet. Hieruit kwam het Ndlovu Research Department voort, dat samenwerkt met wereldwijd hoog aangeschreven onderzoeksinstituten, wetenschappers en investeerders.

Wat maakt Ndlovu Research Department zo anders?

In de eerste plaats is het een samenwerking tussen een universiteit uit de westerse wereld – Universiteit Utrecht – en een universiteit uit een armer land – Universiteit van Witwatersrand. De universiteiten zijn het partnerschap aangegaan om kennisuitwisseling te bevorderen en eersteklas wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het platteland van Limpopo, waar de Ndlovu Care Group, een NGO, een academisch belang heeft en een grote onderzoekspopulatie binnen bereik is.

Ten tweede delen de deelnemende wetenschappers van beide universiteiten de visie dat de oplossingen van de tbc-/hiv-epidemie niet alleen liggen op het medische vlak, maar dat een holistische aanpak vanuit epidemiologisch, sociaal-wetenschappelijk en medisch perspectief noodzakelijk is.

Ten derde is het niet alleen een locatie voor wetenschappelijk onderzoek, maar worden er ook onderzoeken uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van producten, vaccins en/of medicijnen.  Alle onderzoeken en proeven zijn gericht op verbetering van de volksgezondheid, en in het bijzonder de preventie en behandeling van en zorg voor mensen met hiv, tbc en overdraagbare ziekten.  Het is onze wens en hoop om in de nabije toekomst ook onderzoek te doen naar genezing van deze ziekten.

In 2017 heeft Ndlovu Care Group een onderzoekscentrum geopend in Elandsdoorn, waar grondig en doorlopend onderzoek kan worden gedaan naar de langetermijneffecten van hiv alsmede de chronische aandoeningen en sociaal-economische problemen die aan hiv gerelateerd zijn. In het Ndlovu Research Centre werken verschillende instanties samen: de Ndlovu Care Group uit Elandsdoorn, de Universiteit van Witwatersrand uit Johannesburg, de Universiteit Utrecht en diverse sponsoren van de onderzoeken ten behoeve van productontwikkeling, zoals International Partnership for Microbicides (IPM) en het HIV Vaccine Trial Network. Door deze multidisciplinaire samenwerking is een groot deel van het onderzoeksveld afgedekt.

Het Ndlovu Research Department is uniek omdat het een combinatie is van wetenschappelijk onderzoeken en proeven, waarbij getracht wordt de onderzoeksresultaten onmiddellijk te vertalen naar beleid. Dit moet resulteren in betere richtlijnen voor behandeling en patiëntenzorg.