AHC² Foundation

De African HIV Care & Cure Foundation (AHC² Foundation), is opgericht om fondsen te verwerven om Ndlovu Care Group http://www.ndlovucaregroup.co.za/ in staat te stellen om in ruraal Zuid-Afrika in samenwerking met de Universiteit van de Witwatersrand en het Universitair Medisch Centrum Utrecht en eventuele ander academische partners, hoogwaardige onderzoekscapaciteit te ontwikkelen, lokale onderzoekers en technisch personeel op leiden en het laboratorium uit te rusten met de hiervoor benodigde apparatuur.

Met deze middelen en het lokale capaciteitsopbouw kan baanbrekend onderzoek met kwalitatief hoogstaande uitkomsten in een Afrikaanse setting gerealiseerd worden.

Het is de opzet dat de beoogde uitkomsten het beleid en richtlijnen voor behandeling beïnvloeden, verbeteren en het implementeren van HIV zorg versterken en een unieke bijdrage aan de bestrijding van HIV Mondiaal  leveren.

STEUN ONS