Betrokkenheid van de gemeenschap

De Ndlovu Care Group (NCG) is al 25 jaar actief in de gemeenschap van Sekhukhune, Limpopo, Zuid-Afrika. Het Ndlovu Research Department heeft binnen deze gemeenschap directe toegang tot ongeveer 140-150.000 inwoners. In de loop der jaren heeft de NCG programma’s opgezet op het gebied van gezondheidszorg, jeugdzorg en -ontwikkeling, de lokale infrastructuur en 58 waterprojecten in de regio rond Moutse. Dankzij dit integrale ontwikkelingsproces is er een relatie op basis van vertrouwen ontstaan binnen de gemeenschappen waar de NCG actief is.

Het Ndlovu Research Department heeft met het oog op betrokkenheid van de gemeenschap een omvangrijk programma opgezet waarbij vrijwilligers naar de mensen toe gaan en hen informeren over lopende en aankomende onderzoeksprojecten. Dit maakt het makkelijker om deelnemers voor onderzoeksprojecten te werven.

Het Ndlovu Research Department houdt ook contact met de gemeenschap via de Community Advisory Group, waarin de gemeenschap vertegenwoordigd wordt door religieuze leiders, politieke leiders, ondernemers en andere leden van de gemeenschap.
Het Ndlovu Research Department houdt nauw contact met de gemeenschappen waar wij onze deelnemers werven, en werkt transparant. Via deze kanalen worden geruchten ontzenuwd en worden misvattingen rechtgezet.

Het Ndlovu Research Department heeft een database opgebouwd met ruim 2000 leden uit de gemeenschap die interesse hebben in deelname aan onderzoeksprojecten.